Tarieven

TarievenTarieven zoals hieronder in de tabel zullen gelden per 1 januari  2023.

Indien noodzakelijk worden in de maand januari de tarieven aangepast aan de prijs-en loonkostenontwikkeling.


Aantal dagdelen

Prijs in euro (€)

1 Dagdeel (7:30 tot 13:00) of (13:00 tot 18:15)

27,50 Euro

2 Dagdelen (7:30 tot 18:15)

55,00 Euro

Uurtarief:  € 6,80


Inschrijfkosten 150 euro  ( =  Borg worden verrekend bij tweede factuur opvangmaand ) 


Kinderdagverblijf ‘t herderhöfke staat onder toezicht van Kind en Gezin. Dit betekend dat er aan de ouders fiscale attesten uitgereikt worden. Hiermee kunt u de opvangkosten fiscaal inbrengen voor 100% van de betaalde opvangkosten met een maximum van 14,00 Euro per opvangdag.

Het plafond van 14,00 euro per dag geldt ongeacht de duur van de opvang.

Het herderhofke is opgenomen in het centrale register buitenlandse Kinderopvang van het Nederlandse Ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid.